logo
+420 725 55 33 27
Logo kliniky

Přítomnost ftalátů a BPA

V současné době příbývá vědeckých důkazů, že látky ze skupiny tzv. endokrinních disruptorů mezi které patří ftaláty a BPA (bisfenol A) ovlivňují lidskou reprodukční schopnost.

Tyto látky se běžně vyskytují v našem životním prostředí –  v jídle, kosmetice, budovách ve kterých se pohybujeme včetně jejich vnitřního vybavení a používaných přístrojů. I ze vzduchu v místě, kde bydlíme se do našeho těla dostávají stovky různých chemických látek.

Endokrinní disruptory jsou látky, které mají vlastnosti, které jim umožňují negativně ovlivňovat hormonální hladiny v těle člověka (i jiných organismů).

U žen je zdravá hladina hormonů (funkce vaječníků) esenciální pro její celkové zdraví, nejen reprodukční. Je důležitá také pro jejich kardiovaskulární zdraví, kostní metabolismus, ale také nastavení a kontrolu změn nálad a funkci centrálního nervového systému. Ve zdravém vaječníku ženy v reprodukčním věku se uvolňuje ve většině cyklů zralé vajíčko a tvoří se mnoho pro tělo významných hormonů. Látky ze skupiny hormonálních disruptorů, které ovlivňují současné ženy již od prenatálního období, po celou dobu dětství a adolescence způsobují podle mnoha vědeckých studií neplodnost především ve spojení s předčasným ovariálním selháním, anovulací a sníženou tvorbu hormonů. V některých vědeckých studiích se tyto látky také dávají do souvislosti snižší úspěšností při umělém oplodnění, která je způsobena horší kvalitou oocytů v důsledku větší expozice těmto látkám. Dále se ukazuje, že mohou zvyšovat riziko potratu a některých těhotenských komplikací jako je gestační diabetes, preeklampsie a narození dítěte s menší porodní váhou.

U mužů způsobují hormonálními disruptory relativní feminizaci (blokují účinky mužských pohlavních hormonů). Jejich působením na vyvíjející se mužský organismus (ještě v děloze matky) dochází ke zvýšenému výskytu vrozených poruch utváření mužského genitálu – kryptorchismu, hypospadie, karcinomu varlete a neplodnosti – patologického spermiogramu. Zároveň pozorujeme pokles koncentrace mužského pohlavního hormonu – testosteronu u mužů, se všemi důsledky pro zdravotní stav mužů, což patrně souvisí s expozicí látkám s hormonálním disruptivním efektem nejen před jejích narozením, ale i v průběhu dětství, adolescence a dospělosti.

 

Na naší klinice vám nabízíme možnost vyšetření těchto látek ve vašem těle a navazující konzultaci, kde s vámi rozebereme výsledky vašeho vyšetření a vysvětlíme mechanismus, jakým se tyto látky do těla dostávají, jak a co vtěle působí a jak zamezit negativním dopadům a hrozbám, které pro lidský organismus představují.