logo
+420 725 55 33 27
Logo kliniky

O neplodnosti mluvíme v případě, že se páru nedaří počít dítě přirozenou cestou po roce pravidelného pohlavního styku. Dnes již víme, že neplodnost je kompexní problematikou, na které se podílí mnoho faktorů.

Zajímavé je, že skutečně neplodných párů je poměrně malé procento – většina potíží vzniká v důsledku nevhodného životního stylu a s ním souvisejícím stresem, nadváhou, špatným stavem pohybového aparátu, reprodukční toxicitou a v neposlední řadě také psychickým rozpoložením. Všechna tato témata řeší různí specialisté v rámci naší kliniky.

Dnešní uspěchaná doba také nutí k rychlým a „efektivním“ řešením, v podobě asistované reprodukce. Překvapuje nás, jak málo žena před návštěvou center asistované reprodukce řeší stav a připravenost svého pohybového aparátu. Přitom by cílená léčebná rehabilitace měla být jedním ze základních úkonů, které žena nebo muž udělají v rámci péče o své reprodukční zdraví.

Co pomáhá:

  • Vyšetření rehabilitačním lékařem
  • Rehabilitace INFINITY method®
  • Konzultace a vyšetření lékařem se specializací na reprodukční toxicitu a  genetiku
  • Redukce váhy
  • Koučing životního stylu