logo
+420 725 55 33 27
Logo kliniky

Neurologická rehabilitace a psychosomatická onemocnění

Neurologická rehabilitace řeší stavy po cévních mozkových příhodách, postižení periferních nervů nebo potíže provázející onemocnění jako je roztroušená skleróza a Parkinsonova nemoc a různá neurodegenerativní onemocnění.

Pro neurologickou rehabilitaci je typické, že se jedná o kompexnější problém, který se týká nejenom pohybového aparátu, ale třeba také smyslů a psychiky. Vyžaduje proto rčasto komplexní přístup, který spočívá ve spolupráci různých odborníků. Protože jsou to stavy velice vážné, vyžadují skutečně kvalitní péči a diagnostiku.

Naše klinika spoluptracuje s předními odborníky v různých obstech a nabízí svým klientů v rámci péče možnost domluvení termínů vyšetření na specializovaných pracovištích v časovém harmonogramu, který na sebe bude optimálně navazovat. Pro naše klinety to znamená výraznou časovou úsporu a možnost rychlého započetí adekvátní léčby.

Jak neurologická reahbilitace probíhá?

Nejprve je potřeba projít vyšetřením u rehabilitačního lékaře, který provede detailní anamnézu a vyšetření. Dle získaných informací poté určí vhodný léčebný postup a případně doporučí vyšetření u dalších specialistů. Přímo na naší klinice pak můžete využít fyzioterapii, založenou na na naší specifické metodě INFINITY method®, fyzikální terapii s využitím nejmodernějších přístrojů a také související služby, jako je výživové poradenství, masáže či léčby pomocí tradiční čínské medicíny.

Co pomáhá:

Ceník služeb